Personajes De Digimon Tamers


Takato Matsuda
Henry Wong
Rika Nonaka
Gigimon
Terriermon
Renamon
Hirokazuazu Shioda
Kenta Kitagawa
Juri Katou
Ryo Akiyama
Suzie Wong